Hoe beter jouw communicatie, hoe beter jij jouw klant kan coachen om bij jou te kopen.

DISC
01 jan, 2022

Het DISC Model helpt jou om beter te communiceren met jouw klanten. Het tempo en de prioriteit zorgen voor betere gesprekken.  Het komt er immers op aan om de juiste dingen te zeggen tegen de juiste personen op de juiste moment.  Tegelijk is het een ideale tool om als team beter samen te werken omdat je elkaar veel beter gaat begrijpen. Als een Hongaar en een Fransman elkaar ontmoeten dan is het logisch dat ze Engels gaan praten om elkaar te begrijpen. In het Nederlands kan je via DISC hetzelfde effect bekomen waardoor je beter kan communiceren met jouw klanten !

Als een Fransman een Hongaar tegenkomt en die beginnen te praten dan is de kans groot dat ze elkaar niet begrijpen.  Allicht kunnen ze communiceren als ze bv Engels gaan spreken. Op die manier doen ze allebei moeite om toch met elkaar te kunnen spreken én elkaar te begrijpen.

Als we allebei Nederlands spreken dan kan er eigenlijk hetzelfde gebeuren. Omdat het tempo en de prioriteiten kunnen verschillen.  De snelheid van denken en praten is niet voor iedereen hetzelfde. De prioriteiten die mensen stellen kunnen ook danig verschillen. 

In een verkoopgesprek kan je zo maar in een situatie komen alsof het over de Fransman en de Hongaar gaat.

Het is dus superbelangrijk in jouw communicatie om rekening te houden met jouw potentiële koper.

Inzicht in jouw eigen communicatiestijl en in die van andere personen draagt zeker bij tot betere gesprekken.

Door jouw klanten beter te kunnen "lezen" en door jouw communicatie hierop af te stemmen ga je gemakkelijker jouw doel bereiken.  

Juist communiceren tegen de juiste mensen op de juiste moment is het begin van een goede klantrelatie !